Grundkurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare och landsbygdsföretag

08 mar 2017 08:30 − 17:00

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer Hushållningssällskapet Väst
att anordna en heldagsutbildning.

Utbildningsinnehåll: Utbildningen ger grundläggande och ökade kunskaper om livsmedelssäkerhet och redlighet samt vilka krav som ställs på en livsmedelsproducent för att utveckla, sälja eller förädla olika råvaror och produkter. Dagen ger även kännedom om var det finns mer specifika kunskaper att hitta som berör det egna företagets verksamhetsområde för att kunna utveckla och sälja produkter eller tjänster enligt lagstiftningens krav.

Utbildningspunkter:

  • Vikten av livsmedelshygien för säker, redlig och ekonomisk mathantering
  • Livsmedelslagstiftningen och dess mening
  • Grundförutsättningar för lokaler, utformning och flöden
  • System för egenkontroll; arbetssätt och rutiner, dokumentation, analys och uppföljning
  • HACCP – en introduktion
  • Smitta och smittkällor, personlig hygien
  • Biologiska (mikroorganismer), kemiska, fysikaliska och allergena faror
  • Märkning av livsmedel – grund

 

Metod: Föreläsning, erfarenhetsutbyte, film, tipsfrågor.

Målgrupp Småskaliga livsmedelsförädlare från olika branscher (t ex gårdsmejerier, slakteri/ styckning/chark, frukt- och bärförädling, bageri, honung m.fl). I första hand företagare och anställda, som är i uppstartsskedet eller som ska utöka sin verksamhet men även övriga landsbygdsföretagare med koppling till livsmedel.

Utbildningsledare är Cecilia Sassa Corin, matkonsult på Hushållningssällskapet

Kursavgift: 1000 kr + moms.
I kursavgiften ingår förtäring under dagen, dokumentation samt kursintyg.

Anmälan helst före 22 februari 2017
Vid anmälan ange namn på företag och deltagare, personnummer, kontaktuppgifter, verksamhetsområde, fakturaadress samt behov av eventuell specialkost.
Bekräftelse och deltagarlista skickas efter sista anmälningsdag eller så fort det är klart att utbildningen kan genomföras.

För mer information: Cecilia Sassa Corin, Matkonsult, Hushållningssällskapet Väst, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se 0521-72 55 61

Dag: Onsdagen den 8 mars
Tid: kl 8.30-17.00
Plats: Vara Folkhögskola, Vara.

Anmälan görs här!