Informationsträff med Leader Östra Skaraborg

26 apr 2016 18:00

Behöver din organisation, förening eller företag projektmedel?

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden kan användas både på landsbygden och i staden.

I den nya programperioden kommer det att finnas två stöd att söka för organisationer, föreningar, företag och myndigheter:

  • Samarbete inom lokalt ledd utveckling – för samarbete med andra områden i eller utanför Sverige
  • Genomförande inom lokalt ledd utveckling  – alla övriga projekt

Leader Östra Skaraborg är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna och kommer att jobba med stödmedel från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden.

Kom och lyssna och få information om det nya landsbygdsprogrammet och vilka möjligheter ni har att söka projektmedel.

OBS! Privatpersoner kan inte söka stöden!

Tid: Tisdagen den 26 april, kl 18.00
Plats: Skövde Flygplats
  Ingen anmälan!