Köpa företag - En möjlighet att bli företagare

21 nov 2017 17:00 − 19:15

Vill du köpa ett företag för att driva själv?
Eller växa genom uppköp?

Enligt Företagarna står mer än vart femte företag inför ett ägarskifte de kommande fem åren. Att köpa företag som är igång kan vara den enklaste och snabbaste vägen att bli egen företagare. Kom och bli inspirerad till att ta över ett befintligt företag i stället för att starta nytt.

Seminariet arrangeras av Almi Företagspartner och Skövde kommun. Under kvällen går vi tillsammans med våra samarbetspartners igenom de vanligaste frågeställningarna och utmaningarna inför köp av befintligt företag. Seminairet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Program

17.00 Avtal, juridik, värdering, finansiering 
PwC och Almi Företagspartner
17.40 Paus
17.50 Företaget som varumärke och värdeskapare
Mats Wiktorsson, Wincent Marketing
18.30 Min väg till köpet
Erik Hedbrant, Hägnander & Larsson AB
19.15 Slut
   
Anmälan Sista anmälningsdag 16 november
Anmäl dig här