Leverantörsdialog - Upphandling Tjänster

26 jan 2016 11:30 − 13:00

Leverantörsdialog - Upphandling Tjänster

Skövde kommuns Upphandlingsenhet och Näringslivsenhet tillsammans med Näringslivsforum bjuder in till leverantörsdialog. Vi vill med detta öka dialogen med näringslivet kring kommunens upphandlingar och på sikt skapa en ökad kunskap och förståelse för varandras verksamheter.

I diskussioner vill vi veta hur näringslivet ser på kommunens upphandlingar, vilka hinder och möjligheter som finns med offentliga upphandlingar i dag, men även näringslivets syn på kommunens genomförande av upphandlingar. Detta gör vi vid tre tillfällen inom tre olika områden.

I samband med en lunch drar vi en kort genomgång av LOU (lagen om offentlig upphandling), samt kort om kommunens processer kring upphandling. Därefter för vi en dialog kring respektive område.

Från kommunen deltar upphandlingschef Tommy Klang, fastighetschef Ingemar Linusson, kommunalråd Leif Walterum och näringslivsutvecklare Christian Johansson. 

Välkommen!

Område och tid

 
Tjänster 26/1 2016, 11.30-13.00, (anmälan senast 22/1)
Varor                                 4/2 2016,  11.30-13.00,   (anmälan senast 1/2)
   
 Plats: Gothia Science Park, Portalen, konferensrum Spegeln
Anmälan och frågor: Christian Johansson, 0500-49 87 32 eller
christian.o.johansson@skovde.se
Övrigt:  Ingen kostnad, vi bjuder på lunch. 25 platser/tillfälle