Näringslivsforums årsmöte

19 mar 2015 11:30 − 13:30

Inbjudan till årsmöte 

Program
11.30-12.00 Lunch
12.00-12.40

Årsmötesförhandlingar

12.40-13.05 Handlingsplan för bättre företagsklimat, samhällsbyggnadsprocessen.
Eva Darolf Linnros, Samhällsbyggnadschef m.fl.           
13.05-13.30 Digital marknadsföring, hurman marknadsför sig på nätet.
Moa de Bruin/Matilda Magnisson, Like Komm
   
  Samtliga handlingar kan hämtas på Näringslivsforums hemsida

Dagordning, förslag till stadgar samt fullmakt utsänds i särskild ordning.

   
Tid 19 mars, kl 11.30--13.30
Plats Gothia Science Park, Portalen Insikten
Anmälan

till Näringslivsforum senast den 17 mars, kl 12.00

Kostnad Kostnadsfritt - Vi bjuder på lunch.
Arrangör Näringslivsforum