Organiserad brottslighet

20 mar 2017 07:30 − 09:00

Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet och kriminalitetens förflyttning – ett hot mot näringslivet!

Ulf Gustafsson från PrimeSafe kommer att ge oss en bild av den verklighet som de möter i sitt arbete. Vi får en förklaring till varför det ser ut som det gör och vilka tydliga trender som går att utläsa. Vi får också konkreta tips på vad vi själva kan göra för att minska riskerna för att bli utsatta.

- Vad är det - hur ser den ut - hur har den förändrats och vart är den på väg - kan jag och min verksamhet drabbas?

Senaste trenderna kring olika brott och bedrägerier.

Varför kan det vara bra att ha rutiner för att kontrollera medarbetare, samarbetspartners och leverantörer?

Workshop: Vad kan jag göra för att skydda vår verksamhet?

   
Tid Måndagen den 20 mars, kl. 07.30-09.30
Plats Gothia Science Park, Portalen, Insikten
Anmälan senast kl 12.00 den 16 mars till info@nlfskovde.se
Övrigt

Ingen kostnad. Näringslivsforum bjuder på frukost.

Arrangeras av Näringslivsforum, Gothia Science Park och Skövde kommun