Runda bordet samtal

27 mar 2017 15:00 − 17:00

"Näringslivsforum ska aktivt verka för ett företagsklimat i svensk toppklass som leder till fler och växande företag i Skövde". Som ett led i detta inför vi nu Runda Bordet-samtal. Vi vill skapa en informell mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan företag och över branschgränser. Formen är att 7-8 företag samlas per gång och diskuterar ett utvalt ämne under ledning av en moderator, som också inleder med en 10 minuters inspirationsföreläsning i ämnet. Är intresset stort kring ett ämne genomförs det flera gånger.

Runda Bordet samtalen kommer fortsätta kontinuerligt med ämnen som ni medlemmar gärna får önska. Vi har redan intresse kring ämnena Integration av nyanlända och Rekrytering av specialistkompetens.
 
Försäljning är första ämnet
Första ämnet för Runda Bordet-samtal är försäljning, en av dom viktigaste funktionerna på ett företag. Inspireras av hur andra branscher arbetar med försäljning och få tips kring effektivare nykundsförsäljning och bearbetning av befintliga kunder. Moderator för ämnet försäljning är Fredrik Blad som arbetar med affärsutveckling och har lång erfarenhet ifrån försäljningschefsroll på tjänste- och programvaruföretag, en bransch som ligger långt fram gällande försäljning. /Fredrik Blad, blad.fredrik@outlook.com , 0703-155 322

 

Tid: 27 mars, kl 15.00-17.00
Plats: GSP, Portalen, Vättern
Anmälan till info@nlfskovde.se senast den 24 mars kl 12.00
Kostnad: Ingen
Övrigt För Näringslivsforums medlemmar, (max 8 deltagande företag)
Arrangör: Näringslivsforum