Slideshow image bild1Slideshow image bild2

Billingeleden rustas upp för miljoner

EU har via Tillväxtverket beviljat 2 miljoner kronor till Skövde och Skara kommuner för ett projekt att kvalitetssäkra Billingeleden. Billingeleden består idag av 57 km vandringsled och är i behov av upprustning. När projektet är slutfört och nya slingor anlagda kommer leden att vara 85 km.

- Vandraren ska känna sig trygg på Billingeleden och vilja komma tillbaka. Det finns makalös natur att uppleva längs vandringslederna. Vi har ett stort arbete framför oss tillsammans med Skara kommun. Pengarna kommer att täcka alla kostnader för att röja lederna samt att bygga nya bord, bänkar, eldstäder, vindskydd, spänger och ledstänger, säger kommunekolog Aron Sandling, Skövde kommun.

Nya slingor för dagsturer

Som ett led i arbetet med att rusta upp Billingeleden kommer också nya kartor att tas fram, ledmarkeringarna förbättras och infrastruktur utmed hela Billingeleden att ses över. Det kommer också att bli tre helt nya rundslingor som gör det möjligt att göra dagsetapper i norra, västra och södra delen av Billingen.

- Vi ser fram emot att kvalitetssäkra vandringslederna för att göra dem mer tillgängliga och attraktiva för såväl besökare som boende i Skaraborg. Billingeleden har stor potential att utvecklas till en välkänd nationell vandringsled, säger destinationsutvecklare Lotta Stigsdotter, Next Skövde.

I framtiden ser man i projektet möjligheter att koppla ihop Billingeleden till lednätverket West Sweden Trails, för att få fler tillresta turister till området och en hållbar besöksnäring på landsbygden mellan Skövde och Skara. Projektet drivs av Skövde kommun i nära dialog med Next Skövde och Skara kommun.

- I Skara är vi väldigt glada över att projektet nu har beviljats medel i syfte att förbättra märkning, tillgänglighet och skapa tre kompletterande vandringsslingor, säger besöksnäringsstrateg Marie Wennerholm, Skara kommun.

 

EU-logga