Bostadsrättsförening satsar på hållbara investeringar

I Skövde kommun erbjuder vi gratis energi- och klimatrådgivning för att hjälpa privatpersoner, organisationer och företag med hur de kan minska sin energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka sina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Just nu satsar vi lite extra på två projekt som främst riktar sig mot bostadsrättsföreningar, samfälligheter och flerbostadshus. Det ena projektet syftar till att energieffektivisera och det andra till att fler ska ha möjlighet att ladda sina elbilar hemma. En bostadsrättsförening som ligger i framkant i de här frågorna är Brf Bovieran. De har investerat i både solceller och laddplatser för bilar. Vår energi- och klimatrådgivare Viktor Bood Rijal har träffat Sven Hammarlund, ledamot i föreningen som berättar varför de valde att göra dessa investeringar.  

- Det började med att en av de boende hörde av sig för han var intresserade av att skaffa elbil. Vi började då att titta på möjligheterna för laddplatser. Ett antal av motorvärmarplatserna var redan förberedda vad gäller kablar så vi bestämde oss för att ordna med fyra laddplatser, säger Sven.

En enkätundersökning gjordes bland föreningens medlemmar för att se vilka som var intresserade av att skaffa elbil framöver och det blev grunden till beslutet om antal platser. Nu har föreningen investerat i ytterligare fyra laddplatser och de ser att behovet ökar relativt snabbt. Investeringen kunde göras tack vare eget kapital och med hjälp av stödet ’Ladda bilen’ hos Naturvårdsverket som täckte ungefär 50 procent av kostnaden.

Bestämde sig också för att investera i solceller

- Vår förening är en av cirka 20 likadana byggnader runtom i södra Sverige. Vi har utbyte med varandra och vi kunde se att flera av de andra föreningarna hade investerat i solceller med bra resultat. Detta gjorde att intresset växte hos oss, säger Sven.

En förfrågan gjordes till olika leverantörer för att få in anbud. Sedan presenteras ett förslag till föreningens medlemmar och det blev ett beslut om att satsa på solceller.

- Effekten på solcellerna valde vi utifrån att den absolut största delen skulle gå till föreningens egen användning. Att investera för att sälja el var ingen god affär ansåg vi.   Investeringen var på 805 000 kr som med 20 procent bidrag blev 644 000 kr netto.

Solcellerna ger cirka 15 procent av föreningens totala årsanvändning av el. För att kunna nyttja solcellerna för både fastigheten och lägenheterna ordnade de gemensam el, så nu har föreningen endast ett elabonnemang och medlemmarna slipper välja elleverantör.

- Vi är nöjda med våra investeringar och ser inte att vi kunde gjort något annorlunda eller bättre, avslutar Sven.

För mer information om vår tjänst Energi- och klimatrådgivning - gå in på Energi- och klimatrådgivning (skovde.se) eller kontakta kontaktcenter.