LONA blommande gräsängar - vad hände sen?

Skövde kommuns LONA-projekt Blommande gräsytor är nu avslutat!

Under våren 2022 placerade vi ut skyltar på vissa av stadens gräsytor i syfte att utföra en inventering av indikatorarter för ängsmark. Resultatet från inventering av 32 st gräsytor motsvarande ca 12 ha gräsytor resulterade i att hälften av dessa, ca 6 ha, uppvisade naturliga förutsättningar för omvandling av skötsel från dagens bruksgräs- och långgräsytor till gräsmatteäng eller slåtteräng. Arbetet med omvandling av skötsel har påbörjats under 2022 på tre ytor och de resterande ytor där omvandling av skötsel ska ske kommer att påbörjas under sommarsäsongen 2023.

 

Bild på skylt som sattes upp i samband med LONA-projektet