Miljöredovisning 2021

2021 års miljöredovisning är nu färdig. Den görs en gång om året som en bilaga till kommunens årsredovisning, där vi tar upp de viktigaste aspekterna som gjorts under året för den ekologiska hållbarheten.