Miljöredovisning 2023 är klar

Nu är Skövde kommuns Miljöredovisning 2023 klar.

Miljöredovisningen riktar sig till politiker och sektorer såväl som allmänhet, akademi och myndigheter. Det är viktigt att följa upp resultatet för det lokala miljöarbetet och synliggöra det arbete som görs. Vi redovisar hur våra miljömål uppnås och hur Agenda 2030-arbetet går för att kunna förbättra det arbetet ytterligare.

Stora viktiga arbeten beskrivs i året redovisning. Exempel på detta är hur vi ständigt strävar efter att öka den biologisk mångfalden, återväta utdikade våtmarker för att minska växthusgasutsläpp, arbetet med energi och klimat inom kommunkoncernen och om hur vi stadigt minskar matsvinnet inom den offentliga måltiden. Skövde är dessutom bäst i Sverige på att köpa in svenska livsmedel!

Utmaningarna framöver är fortsatt stora och tuffa men med kommunfullmäktiges nya mål i ryggen tar vi ny ansats för att skapa ett mer hållbart och robust samhälle. Framöver behöver vi producera mera förnybar och fossilfri el för att kunna växa på ett bra sätt!

 

Läs här om årsredovisning och personalredovisning för 2023.