Olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Skövde kommuns verksamhetsområde.

Skövde kommun har avtal med Svedea försäkring. 

Omfattning

Information om försäkringens omfattning och rutiner kring skadeanmälan kan du läsa om i "Försäkringsbesked 2024 Skövde kommun", se även under "Dokument".

Skadeanmälan

Vid en skada anmäls detta i första hand direkt till Svedea via deras hemsida – www.svedea.se.

Har du inte möjlighet att göra en digital skadeanmälan kan du kontakta Svedea via telefon 0771-160 199.