Svärtagårdsskolan håller stängt 1 mars på grund av hög sjukfrånvaro

Under de senaste två dagarna har elever och personal vid Svärtagårdsskolan insjuknat i magsjukeliknande symtom. Skolan kommer att hålla stängt i morgon fredag 1 mars på grund av hög sjukfrånvaro.

UPPDATERING. Magsjukeutbrottet har konstaterats vara vinterkräksjuka. Läs mer här.

 

Just nu har vi en situation på Svärtagårdsskolan med hög sjukfrånvaro på både personal och elever. Många har insjuknat med symtom som kräkningar, magont och diarré och i vissa fall feber och frossa. Rutiner kring handhygien och städ har skärpts och rekommendationen för hur länge man ska vara symtomfri innan man kan återgå till skolan utökas från 24 timmar till 48 timmar.

Skolan stängd fredag 1 mars på grund av hög frånvaro

På grund av den höga frånvaron som gör det svårt att bedriva verksamheten har sektorchef för barn- och utbildning fattat beslut på delegation av nämnden om att stänga skolan under morgondagen, fredag 1 mars.

Fritidshemmet kommer att ha öppet som vanligt mellan 06:30 och 17:30 för dig som behöver barnomsorg. Skolskjutsar går också som vanligt.

Om inget annat meddelas så är skolan öppen igen som vanligt på måndag 4 mars.

Provtagning pågår

Vi vet i dagsläget inte vad det är som orsakar symtomen och arbete pågår för att ta reda på orsaken. Smittskydd Västra Götaland och Miljösamverkan Östra Skaraborg är inkopplade och hanterar provtagning. Innan vi har fått svar kan vi inte säga något om vad är som orsakar utbrottet.

Texten uppdateras.