Slutar ditt barn på förskolan till sommaren och börjar i förskoleklass till hösten?

Då är det några saker som är bra att tänka på!

Behöver ditt barn fritidshem?

Om ditt barn behöver fritidshem till hösten behöver du omgående göra en ansökan. Du kommer därefter få ett placeringsbeslut av fritidshemsplatsen via mejl.

Ansökan gör du via e-tjänsten för förskola och skola

Är ditt barn ledigt över sommaren?

Om ditt barn kommer vara ledigt under sommaren kan du säga upp platsen på förskolan. Då behöver du inte betala någon barnomsorgsavgift. Uppsägningstiden är en månad och räknas från och med den dag uppsägningen skickades in digitalt eller från det datum du själv väljer om det är mer än en månad kvar innan placeringen ska avslutas.

Uppsägning av plats gör du via e-tjänsten för förskola och skola

Förskola under sommaren

Behöver ditt barn förskola under semestersammanslagningen eller om du inte sagt upp platsen betalar du för platsen till och med den 31 juli.

Du som har barn som ska börja i den kommunala grundskolan kan ha kvar barnets plats på förskolan om du behöver barnomsorg under vecka 31. (Fritidshemmen har fortfarande sammanslagning denna vecka). Kontakta rektor på barnets förskola om behov finns under vecka 31.