Slutar ditt barn på förskolan till sommaren och börjar i förskoleklass till hösten?

Då är det några saker som är bra att tänka på!

Vårdnadshavare som i samband med anmälan till förskoleklass har ansökt om fritidshem, får en plats till sitt barn i fritidshemmet på den skola där barnet kommer att gå. Du behöver inte göra någon uppsägning av förskoleplatsen, som slutar att gälla 31 juli, och du betalar också barnomsorgsavgift till och med 31 juli.

Även om förskoleplatsen upphör 31 juli så kan du som har barn som ska börja i den kommunala grundskolan ha kvar barnets plats på förskolan om du behöver barnomsorg under vecka 31. (Fritidshemmen har fortfarande sammanslagning denna vecka). Kontakta rektor på barnets förskola om behov finns under vecka 31.

Ett placeringsbeslut av fritidshemsplatsen, som börjar gälla 1 augusti, skickas till dig. Du betalar skolbarnomsorgsavgift för fritidshem från och med 1 augusti.

Om du och ditt barn är lediga under större delen av sommaren kan du säga upp förskoleplatsen. Du behöver då inte betala barnomsorgsavgift. Uppsägningstiden är en månad och görs digitalt i e-tjänsten för förskola och skola (se under ”Länkar”). Uppsägningstiden räknas från och med den dag blanketten skickas in digitalt.

Om du sagt upp förskoleplatsen och sedan behöver fritidshemsplats till hösten när ditt barn börjar förskoleklass måste du göra en ansökan om plats i fritidshem. Ansökan gör du senast innan sommarlovet via e-tjänsten för förskola och skola (se under ”Länkar”). Ditt barn behöver inte stå i kö till fritidshem utan får plats omgående.

För barn som inte behöver fritidshem

De barn som i samband med anmälan till förskoleklass och där vårdnadshavare inte har ansökt om plats till fritidshem, måste göra en skriftlig uppsägning av förskoleplatsen.

För barn som stannar kvar i förskolan

För barn som ska gå kvar på förskolan till hösten betalar du barnomsorgsavgift för under sommaren eftersom du abonnerar på platsen och betalar för den tills du säger upp den.