Vill du ha allmän förskola för ditt barn?

Från och med augusti det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år får det gå i allmän förskola.

Med allmän förskola menas att barnet får gå 15 timmar i veckan helt avgiftsfritt. Observera dock att den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar. Ditt barn får alltså inte vara på förskolan när det är lov.

Anmälan till allmän förskola gör du här på skovde.se via e-tjänsten för förskola och skola. Har du redan en barnomsorgsplats och vill ändra till allmän förskola kontaktar du Kontaktcenter, tel. 0500-49 80 00.