Arbetet med Skövde Science City/Mariesjö har börjat

Området Mariesjö i Skövde står inför en rejäl omvandling och nu börjar det hända grejer. Länge har förändringen varit på planeringsstadiet, men nu börjar det röra på sig i området som framöver kommer att kallas Skövde Science City/Mariesjö.

—   Vi har nu gått in i en mer aktiv fas av det här projektet, där vi ser att vi är igång med att praktiskt börja förändra området, kvarter för kvarter, säger Ingemar Linusson, projektledare.

I september 2020 beslutade kommunfullmäktige om planprogrammet för området, vilket var startskottet för att praktiskt börja arbeta med hur planen ska bli verklighet.

—   Vi har i planprogrammet en målbild som vi arbetar mot och som är vägledande för hur vi ska utveckla det här området. Det leder oss fram när vi fattar beslut och när vi pratar med andra aktörer som vill vara med och utforma bostäder, kontor och näringsverksamheter, säger Ingemar Linusson.

Vad händer nu?

För att en omvandling av den här omfattningen ska kunna genomföras krävs att man arbetar i flera faser samtidigt. Dels att samtala med alla som är intresserade av att bidra på ett eller annat sätt, dels att arbeta med att ta fram konkreta detaljplaner, att förvärva fastigheter och att se till att det finns tydliga riktlinjer för vad som efterfrågas när det kommer till arkitektur och kvalitet.

—   Vi har nyligen tagit fram två kvalitetsprogram som kommer att vara vägledande för aktörer som är intresserade av att bygga i Skövde Science City/Mariesjö, säger Ingemar Linusson. I det här området söker vi särskilda egenskaper i såväl vår offentliga miljö som för bostäder och andra lokaler och det är viktigt att man kan levererar i enlighet med de önskemålen. Med utgångspunkt i dessa dokument har vi nu startat upp en första markanvisningstävling syfte att utse exploatörer för ca 350 lägenheter. Dessa kommer att stå färdiga med start 2025.

Vill du veta mer?

Omvandlingen Skövde Science City/Mariesjö är ett projekt som sträcker sig över en lång tid framöver. Först 2040 kan man räkna med att vara i mål med hela området.

—   Visst är det ett stort projekt och en lång tidshorisont, men det kommer att hända saker från nu och framåt kontinuerligt och det kommer att gå att följa det framåt och se det växa, säger Ingemar Linusson. Man kan hänga med på resan på såväl skovde.se som på projektets egen hemsida, men självklart också genom att se hur området förändras i verkligheten.