Anläggningsarbeten i Kaplansgatan

Med start i januari 2024 kommer Skövde kommun att utföra anläggningsarbeten i Kaplansgatan. Arbetet gäller renovering av befintliga vatten- och avloppsledningar, viss ombyggnation av gatan kommer även att utföras i samband med ledningsarbetet och nya el- och fiberkablar läggs ner.

Arbeten kommer pågå inom blå markering i bild, ungefär mellan Beijer och A-möbler men delas upp i två etapper. Korsningen Kaplansgatan/Bangårdsgatan kommer hela tiden att vara öppen för trafik.

Fastigheter som angränsar till den avstängda gatan får anpassade in- och utfarter, övriga trafikanter i området får köra enligt gul markering under etapp 1 och enligt orange markering under etapp 2.

Arbetet kommer att pågå fram till sommaren.