Begränsad tillgång till Lantmäteriets handlingar

Just nu har Skövde kommunala Lantmäterimyndighet begränsningar i tillgång till lantmäterihandlingar.

Den 24 maj togs ett beslut från den statliga Lantmäteriemyndigheten om att begränsa tillgång och utlämnande av information till sökanden. Detta på grund av att det har funnits en säkerhetsrisk med vilka handlingar som har varit tillgängliga för allmänheten. Läs mer om beslutet på Statliga Lantmäteriets webbplats här. 

Hur påverkar det Skövdes kommunala Lantmäteri?

Tills det att det statliga Lantmäteriet har hittat en lösning för hur de kan säkertställa att känslig information inte kan hamna i fel händer kommer denna temporära förändring generera längre kö- och handläggningstider. Skövdes kommunala Lantmäteri gör vad vi kan för att underlätta för sökanden men vi ber er ha överseende med rådande läge. Om frågor eller funderingar finns gällande Statliga Lantmäteriets beslut kontakta dem här. Har du frågor tlll Skövde kommunala Lantmäteri - kontakta vårt kontaktcenter på 0500- 49 80 00.