Flygbild över Skövde Science City

Dags för dagligvaruhandelsetablering i Skövde Science City

Fokus för Skövde Science City är en levande och hållbar stadsmiljö som möjliggör ett liv med mobilitetslösningar och minimalt beroende av bil. God service ska finnas inom gångavstånd. Utifrån det är bland annat dagligvaruhandel ett viktigt inslag i stadsdelen. Med en handelutredning till grund har nu platsen för handeln pekats ut och processen för

Utifrån den planering som är lagd för antal bostäder i området finns behov av en etablering om cirka 3000 kvm med minst 105 parkeringsplatser, vilket motsvarar en större dagligvaruhandel som kan serva hela stadsdelen. Under vecka 50 gick en förfrågan ut där intresserade dagligvaruhandlare får presentera förslag på etablering. Förslagen som kommer in bedöms utefter hur väl de motsvarar de krav som ställs med utgångspunkt i det kvalitetsprogram och gestaltningsprogram som finns för området. En annan viktig bedömningsgrund är hållbarhetsperspektivet. Dagligvaruhandlaren ska redovisa hur de jobbar med hållbarhet i hela sin kedja.

Handelsutredningen har genomförts för att kartlägga och analysera vilken plats inom Skövde Science City som utifrån förutsättningarna är bäst för etableringen. Utgångspunkten har varit att ge så bra förutsättningar som möjligt att nå en stor kundbas, att minimera behov av eget ägande av bil och att minska biltrafik i området. Utredningen visar att läget gamla Gustaf E bil, (Mariesjö 10) utmed Östra leden (väg 26) är mest optimalt.

Tidsplan

Intresseförfrågan till dagligvaruhandlare gick ut vecka 50 och utförs i två steg. Två eller tre förslag kommer väljas ut i första steget.

I steg två tas beslut om vilken dagligvaruhandlare som tilldelas etableringen. Detta beräknas vara klart i maj 2023. Därefter kommer arbetet med en ny detaljplan påbörjas och dagligvaruhandeln beräknas vara färdig för invigning sommaren 2027.

Peter Sundell, projektledare Skövde Science City:
"Vi ser det som viktigt att få dagligvaruhandeln på plats i området relativt tidigt skede i den pågående omvandlingen, det ökar attraktiviteten för området. Handelsutredningen pekar ut den plats vi tror ska ge de bästa förutsättningarna".

Bakgrund Skövde Science City

Skövde Science City kommer år 2040 innehålla ca 3 500 bostäder, ca 100 000 kvadratmeter verksamhetslokaler, skola/förskola samt tillhörande service till boende och verksamheter. Verksamhetslokalerna ska främst användas av företag inom Skövde Science Park och Högskolan i Skövde samt andra etableringar integrerat i stadsdelen. Bostäderna har en tonvikt åt studentboenden, ungdomsboenden och för unga barnfamiljer. Men även andra kategorier av boenden kommer vara en del av stadsdelen.