Det här gäller för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Det har rapporterats i media om husägare som har blivit uppringda av företag som erbjuder tjänster inom ventilation och hävdar att de ska utföra en lagstadgad ventilationskontroll. Vi vill därför informera om vad som gäller för en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Villor och bostäder med villaliknande utformning

Obligatorisk ventilationskontroll av villor och bostäder med villaliknande utformning behöver endast göras i dessa fall:

  • när villor är nybyggda och har värmeåtervinning i sitt ventilationssystem,
  • när man installerar ett nytt ventilationssystem med värmeåtervinning eller byter till ett nytt ventilationssystem i villa eller bostad med villaliknade utformning.


Flerbostadshus, kontor, förskolor, skolor och liknande

Flerbostadshus, kontor, förskolor, skolor och liknande, som påverkar personer i tredje hand, ska genomföra regelbundna kontroller. Det är byggnadens ägare som ska se till att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i plan- och byggförordningen. Läs mer här. 

Vem får utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Funktionskontroll av ventilationssystem ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

På boverkets hemsida går det att se vilka personer som har behörighet att utföra en ventilationskontroll (OVK). Länk till boverket.