Frukostmöte Skövde Science City

I dag, fredag 17 november, hölls ett frukostmöte på Kulturhuset. En panel bestående av projektledare Peter Sundell, planarkitekt Ingemar Frid, stadsträdgårdsmästare Eva-Lena Öman och delprojektledare gata/infrastruktur Louise Stöök berättade om vad som händer i projektet Skövde Science City.

 

Kommunikatör Mattias Nilsson grillade panelen med frågor kring temat för dagen - social hållbarhet. Peter Sundell berättade bland annat om hur vi ligger till i projektet och vad som är på gång just nu. Ingemar Frid berättade hur de jobbat med social hållbarhet i planprogrammet. Evalena Öhman pratade om gestaltningsprogrammet för området och Louise Stöök avslutade med att berätta om konstprogrammet för projektet och hur man jobbar kring konsten kopplat till social hållbarhet. En bra morgon med ett intressant tema.

Tidigare har vi filmat frukostmötet men på grund av tekniska problem så blev det tyvärr ingen inspelning idag. Vi kommer däremot att ta upp frågorna i några avsnitt i vår voddserie kring Skövde Science City som kommer ut innan jul.