Ingen idrottsplats i Södra Ryd i närtid

Länsstyrelsen har upphävt beslutet om kommunens beviljade bygglov för idrottsplatsen i Södra Ryd. Beslutet innebär att det inte är möjligt att påbörja bygget av idrottsplatsen under våren 2024.

Projektet Södra Ryds idrottsplats hade planerad byggstart i september 2023 men bygglovet överklagades juli samma år av privatperson. Länsstyrelsen skickade tillbaka ärendet till kommunens bygglovsnämnd för ny handläggning och beslut. Bygglovsnämnden beslutade ge bygglov för idrottsplatsen i oktober 2023, vilket sedan överklagades i november. Ärendet gick till Länsstyrelsen, som nu avslog bygglovet. Det var ingenting i privatpersonens överklagan som gjorde att det blev avslag. Länsstyrelsen avslog därför att de inte ansåg att idrottsplatsen var förenlig med områdets detaljplan.

- Det är ett mycket tråkigt besked för Skövde. Men vi får förhålla oss till det och kavla upp ärmarna och tillsammans jobba fram en lösning som är genomförbar, säger kommunalråd Theres Sahlström (M).

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Helene Lundqvist (M) kommer nu att fokusera arbetet på att hitta en så bra lösning för friidrotten som möjligt under den tid de kommer att stå utan idrottsplats:

- Vi justerade pågående ombyggnation av Södermalms IP för att friidrotten skulle kunna träna där ännu en liten tid, i väntan på den nya idrottsplatsen i Södra Ryd. Det här ställer allt i ny dager och vi kommer att behöva hitta något som fungerar för alla parter, säger Helene.

Sektor medborgare och samhällsutveckling har dialog med IF Hagen om den situation man nu befinner sig i:

- Vi har pratat med IF Hagen och kommer tillsammans titta på lösningar på den situation vi befinner oss i, säger fritidschef Per Karlsson. Vi förstår läget, även om det så klart är mycket trist.

Arbetet på Södermalms IP fortgår enligt plan.