Kreativa Hus Skövde – en viktig spelare i Skövde Science City

Satsningen Skövde Science City är en av de största som gjorts i Skövde. Men det är inte bara Skövde kommun som får planerna att bli verklighet. Projektet bygger på samarbeten med en mängd olika aktörer, företag och bolag. Kreativa Hus Skövde AB är ett helägt kommunalt bolag med en central roll i projektet.

Kreativa Hus Skövde är det kommunala bolag som har uppdraget tillhandahålla lokaler till bolagen i Science Park Skövde. Det betyder både att bygga nytt, men också se till att det befintliga fastighetsbeståndet och miljön runt omkring vidareutvecklas. Kreativa Hus Skövde jobbar också för att det ska vara enkelt att vara hyresgäst i Science Park Skövde så att bolagen kan fokusera på det de är bra på.

Kreativa Hus Skövdes i roll i förvandlingen till Skövde Science City

Kreativa Hus Skövde har en viktig roll i projektet av många anledningar. Bland annat kommer de utveckla delar av Kunskapsstråket som är det stråk som ska knyta ihop citykärnan med Skövde Science City via Science Park Skövde och delar av högskolan. Kreativa Hus Skövde är också ett verktyg för att Science Park Skövde ska kunna utvecklas rent fysiskt och växa med Skövde Science City.

I fokus just nu

Den som åker förbi området kan inte undgå att se att det faktiskt händer saker på riktigt nu. Arbeten med rivningar och ny infrastruktur pågår. Kreativa Hus arbetar intensivt med planering och har två stora projekt i fokus.

Kontorshuset Noden

Noden kommer bli ett unikt hus med kontor på sju våningar och plats för 400 nya medarbetare i Science Park Skövde. Noden byggs kring ett vackert atrium, som kan användas för möten och aktiviteter. Namnet kommer från en namntävling och relaterar till IT-området. En nod är antingen en slutpunkt eller förgrening i ett datornätverk där varje aktiv enhet som kan sända, ta emot eller vidareförmedla data är en nod. Man kan också betrakta byggnaden som en knutpunkt som förgrenar sig i ett större nationellt och internationellt nätverk. Helt enkelt en aktiv enhet som sänder, tar emot och vidareförmedlar nya rön och upptäckter, för att det omgivande samhället skall växa och utvecklas. Kreativa Hus Skövde jobbar just nu med underlag för det nya kontorshuset Noden, som sedan ska upphandlas. Planen är att det ska stå klart 2025/2026.

Mobilitetshus

Kreativa Hus andra fokus just nu är det uppdrag de fått av kommunfullmäktige att bygga mobilitetshusen i Skövde Science City och nu planeras det första av dem. Mobilitetshuset ska försörja anslutande bostadskvarter och verksamheter med parkering och möjlighet till elbilsladdning, men kommer också innehålla mobilitetstjänster som cykel- och bilpooler, delningstjänster och tekniska lösningar för området. Det kommer bland annat finnas en sopsug och återvinningsmöjligheter, solceller och batterilagring. Kreativa Hus Skövde samarbetar med bostadsexploatörer i en gemensam detaljplan där de tillsammans hittar lösningar för vad mobilitetshuset kan användas till. Bottenvåningen ska vara en levande miljö och komplettera området. Mobilitetshuset som ska stå på Östra Tegelbruket ska stå klart 2026/2027.

Involverar hyresgäster processen

Kreativa hus bygger för sina hyresgäster och involverar därför också dem i processen. Bolagen bjöds i tidigt skede in att vara med för att bidra.

Karolina Sahlström är vd för Kreativa Hus Skövde AB och berättar om det samarbete som präglar arbetet:

” Våra hyresgäster är mycket kreativa och har värdefull input, jag hoppas de ska känna att vi plockat in delar av deras visioner i vårt nya kontorshus och området runt om och vi tackar för alla inspel.”

Möjligheter och utmaningar

Karolina Sahlström ser stor potential och möjligheter i den förvandling som ska ske.

”Vi ser med glädje på att förvandlingen nu är i gång på allvar och att vi får vara en del av den. Vi är ett viktigt verktyg för att bolagen i Science Park Skövde ska kunna fortsätta att utvecklas och nu får vi också vara med och bygga framtidens parkeringslösningar för bostäder och verksamheterna runt om. ”

Ett stadsutvecklingsprojekt av den här storleken innebär också en del utmaningar. Karolina Sahlström:

”Jag förbereder mig för att en del logistiska utmaningar kan uppstå. Det kommer pågå flera stora byggprojekt, medan våra hyresgäster och övriga i området bedriver sin verksamhet. Ränteläget och priserna påverkar mycket, men vi som kommunalt bolag har ett ansvar för att lokalerna ska finnas på plats när bolagen behöver dem och - som jag ser det - att byggmarknaden inte stannar av helt, då blir det tuffare när det drar i gång igen.”

Sammanfattningsvis är det mycket som händer i i Skövde Science City. Här på skovde.se kan du följa hur området kommer att växa fram. I linje med Skövde kommuns vision för 2040 bygger vi tillsammans framtidens Skövde.

Kontakt

Karolina Sahlström
Vd Kreativa Hus Skövde AB
Telefon: 0701-46 32 32
E-post: karolina.sahlstrom@skovde.se