Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan gällande Östra Tegelbruket

Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan gällande detaljplanen för Östra Tegelbruket, som är en del av omställningen till Skövde Science City.

Mark- och miljödomstolen meddelar att de har fattat beslut att avvisa den överklagan som har lämnats in av berörda parter gällande detaljplanen för Östra Tegelbruket, vilket innebär ett viktigt steg framåt för projektet och dess långsiktiga utveckling.

Detaljplanen för Östra Tegelbruket inom Skövde Science City är en del av satsningen på att skapa en modern och hållbar stadsdel som kommer att erbjuda utrymme för innovation, forskning, bostäder och företagande. Inom detaljplanen planeras för två nya stadskvarter varav det ena med cirka 245 bostäder, inklusive runt 80 student- och ungdomsbostäder. I det andra kvarteret ryms cirka 175 bostäder med servicefunktioner så som vårdcentral i bottenvåningarna. Här kommer också byggas ett mobilitetshus med bland annat parkeringsytor, serviceinrättningar och bilpool. Området ligger i västra delen av Skövde Science City, norr om Mariesjövägen, söder om Kaplansgatan och väster om Bangårdsgatan.

-Det är glädjande att mark- och miljödomstolen efter prövning fastslår att överklagan ska avvisas. Det är ett viktigt steg för projektet. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbetet med att förverkliga visionen för Skövde Science City, säger Theres Sahlström (M), kommunstyrelsens ordförande Skövde kommun.

Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen senast 30 oktober.

Om Skövde Science City

I linje med Vision Skövde 2040 byggs framtidens Skövde. På området Mariesjö växer nu Skövde Science City fram, en hållbar stadsdel där bostäder varvas med företagslokaler, mötesplatser, högskola och service för att skapa dynamik och en levande stadsdel. Satsningen är en av de största som gjorts i Skövde och omvandlingen beräknas pågå till 2040. Här planeras för moderna, citynära bostäder, studentbostäder, kontor, nya skolor och förskolor med närhet till affärer, aktiviteter, högskola, vård och service. Allt inramat av en genomtänkt utemiljö med grönområden, gångstråk och mötesplatser.

Det finns fyra huvudskäl för att utveckla den nya stadsdelen:

-Närheten - bättre nyttja områdets centrala läge.

-Science Park Skövde - ge goda förutsättningar för företagsparken och högskolan att växa.

-Bygga ihop staden - koppla samman bostads-/verksamhetsområden i öst med centrala Skövde i väst.

-Centrala bostäder - stor efterfrågan på centrala bostäder och områdets potential att omvandlas till blandstad med bostäder, arbetsplatser och service.

Om mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen är en juridisk instans som ansvarar för att pröva tvister och överklaganden relaterade till miljö- och markanvändningsfrågor i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen senast 30 oktober.