Blanks fastigheters och Jättadalens förslag på byggnation

Nu är det klart vilka som börjar bygga i Skövde Science City

Först ut att bygga 350 bostäder blir Julakoncernens fastighetsbolag G & K Blanks fastigheter AB och Jättadalen Utveckling AB. Deras förslag toppade i den markanvisningstävling som hållits för byggnation av första etappen i Skövde Science City.

I tävlingen poängsattes bidragen utifrån arkitektur och gestaltning, utformning av bostadsgårdar, hållbarhet och innovation.

Bostäderna förväntas stå färdiga och redo för inflyttning 2025-2026.

Samtidigt är Kreativa Hus nästa projekt i Skövde Science City ute på samråd. En förtätning av de västra delarna av kvarteret Tegelbruket 5 som skall möjliggöra arbetsplatser för fler än 600 personer inom ramen för Science Park Skövde.

 

Läs mer om Skövde Science City här.