Bild: Okidoki Arkitekter

Skövde Science City Mariesjö - framtidens hållbara stadsdel

Mariesjö ska bli en levande stadsdel dygnet runt, där teknologi i framkant gör det möjligt att bo i en hållbar miljö och samtidigt ha nära till både jobbet och stadens puls.

I denna gröna stadsdel ska man kunna leva, bo och arbeta med närheten till det mesta i centrala Skövde. Mariesjös läge är unikt och erbjuder möjligheter att bygga ihop Skövdes stadsdelar med centrum, högskolan och Skövde science Park.

Planeringen för den nya stadsdelen pågår just nu för fullt, både på ett övergripande plan och i detalj och snart kommer det att börja hända saker i området. Målet är att skapa en hållbar och innovativ stadsmiljö med egen identitet, nya mötesplatser och god arkitektur. Mariesjö är en viktig del i att skapa en konkurrenskraftig stad som lockar unga och som erbjuder en bredd i både utbildning, boende, karriär och fritid.

Varför utvecklar vi Mariesjö?

Närheten. Mariesjö ligger ett stenkast från Resecentrum, centrala Skövde med handel och restaurangutbud, Högskolans campusområde och Boulognerskogen i sydväst samt handelsområdet Stallsiken i norr.

Science City. Området ingår i en kreativ utvecklingszon som sammanlänkar Mariesjö och Högskolan i Skövde med stadskärnan och resecentrum. Här finns Science Park Skövde (fd GSP) som en kreativ plats där studenter och företag möts.

Bygga ihop staden. Mariesjös placering mellan centrumfunktionerna i väst och bostads- och verksamhetsområden i öst ger möjlighet att bygga ihop staden och spelar en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om järnvägen.

Centrala bostäder. Det finns behov av nya bostäder i centralaSkövde. I Mariesjöområdet finns potential att utveckla en tät blandstadsbebyggelse med bostäder och verksamheter. En sådan förtätning ger flera fördelar, som minskat upplevt avstånd och minskat bilberoende.

 Mer information om Skövde Science City Mariesjö hittar du här: Mariesjö 2040 – Skövdes nya, centrala stadsdel. (mariesjo2040.se)