Projektering
Byggnation
Klar Här är vi nu

Arenarondellen

Gator och parkering

Arenarondellen ska byggas om för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på Vadsboleden.

Det här gör vi

Idag är det svårt att komma ut på Vadsboleden från Arenans område på grund av höga trafikflöden och korsningen är även olycksdrabbad. Detta vill vi förbättra genom att bygga om dagens cirkulationsplats till en trevägskorsning med separata svängfält för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Vadsboleden. Efter ombyggnationen kommer man enbart kunna svänga norrut när man kommer inifrån Arenans område.

Arbeten startar i början av augusti och kommer färdigställas i oktober.

Så påverkas du

Det kommer vara begränsad framkomlighet på Vadsboleden under byggnationen och hastigheten kommer vara sänkt under tiden för att få en så säker miljö som möjligt för både passerande trafik samt för våra anläggningsarbetare.

Vissa arbetsmoment kommer att utföras under nattetid för att minska påverkan på trafiken. Under några få nätter kommer vägen att stängas av helt men till största del kommer trafik att kunna passera förbi under hela byggtiden.

Vadsboleden är en av våra mest trafikerade vägar i Skövde men vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Vi hoppas få överseende med de besvär som kan uppstå.