Medborgardelaktighet

Vi arbetar kountinuerligt tillsammans med andra aktörer för att uppnå vår målsättning. Vi välkomnar all delaktighet från så väl enskilda medborgare som olika organisationer. Vill du vara en del av att utveckla Ryd? Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du göra verklighet av en idé som gynnar medborgarna I Ryd?

Under 2018 har vi en mindre pott medel avsatta för föreningar och grupper som vill skapa aktiviteteter i Ryd för andra människor. För att beviljas medel krävs det att aktiviteten uppfyller följande kriterier:

  • Att det finns ett behov och önskemål från medborgare om genomförandet av aktiviteten
  • Att aktiviteten är öppen för alla
  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i idrotts- och kulturlivet.

 

En gång i kvartalet arrangeras stormöten för information om vad som händer inom områdesutveckling Ryd. Där kan du få ta del av information från Skövde kommun och andra aktörer som är aktiva i stadsdelen. På de mötena kan du också vara med och tycka till i viktiga frågor. Vill du veta mer om stormötena, kontakta oss.