Väggen med profiler

Projekt: Låna en medarbetare på Volvo

I november 2019 startade projektet ”Låna en medarbetare från Volvo”. Det är ett samarbete mellan gjuteriet på Volvo i Skövde och biblioteket i Södra Ryd och innebär att det finns möjlighet att låna en volvoarbetare på biblioteket. Syftet med projektet är att hitta nya vägar för integration genom personliga kontakter.

Genom ett projekt som heter Gränsfri fick Volvo i Skövde kontakt med kommunens områdesutvecklingen i Södra Ryd och ganska snart förstod de att de har behov som de gemensamt kan jobba med.

Volvo vill öka sin kompetens kring jämlikhet och mångfald och områdesutveckling i Södra Ryd har bland annat som uppgift att stärka integrationen och delaktigheten.

-          Att vi på gjuteriet får möjlighet att träffa personer med en annan bakgrund och med andra erfarenheter kommer stärka vår konkurrenskraft, både individuellt och som företag, säger Fredrik Larsson, projektledare. 

23 medarbetare på gjuteriet i Skövde har anmält sitt intresse för att bli utlånade. I det första steget är det chefer på olika nivåer som blir utlåningsbara. Varje person presenteras med en beskrivande text. Ålder, bakgrund, intressen och några rader om varför man vill bli utlånad. Tanken är sedan att den som vill samtala med en av medarbetarna på Volvo kommer till biblioteket och anmäler sitt intresse.

-          Det krävs inga förkunskaper eller motprestationer. Första träffen kommer vara här på biblioteket och sedan är det upp till dem själva att hålla kontakten, säger Sara Andersson, föreståndare på biblioteket i Södra Ryd.

Låna en medarbetare på Volvo kan ses som en variant av språkkaféer där personer som vill öva sin svenska kan träffar svenskspråkiga. Men skillnaden här är att mötena sker på individnivå och låntagaren väljer den person som verkar mest intressant.