Informationsutskick

Genom att fylla i dina uppgifter nedan medger du att vi får skicka ut information till dig som rör bostadsplanering och byggnation i Skövde kommun. Det kan även handla om inbjudningar till event som sektor samhällsbyggnad anordnar.

Vi garanterar att dina uppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och att dina uppgifter inte kommer att användas i något annat syfte.

För att sluta ta emot utskick enligt ovan kontaktar du oss på anmalansamhallsbyggnad@skovde.se.

Ditt namn
Företag/organisation
Mobilnummer
E-post