Detta gör Skövde kommun med anledning av den förhöjda terrorhotnivån

Den 17 augusti höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid.

I Skövde kommun följer vi denna fråga på nära håll och samverkar både med polis, länsstyrelsen och andra aktörer för att se om det är åtgärder som vi behöver vidta. Säkerhetschef Niclas Muhrblom ansvarar för att hantera frågan. 

krisinformation.se finns bekräftat och källsäker information från myndigheter för den som vill läsa mer om detta område.