Fokus på den civila beredskapen när vi blir en del av Nato

Natomedlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret, det vill säga det militära och det civila försvaret. I detta arbete har även den enskilde, civilsamhället och näringslivet avgörande roller. Alla behövs!

- Exakt hur Natomedlemskapet kommer att påverka oss vet vi inte ännu, säger kommundirektör Johan Rahmberg. Kommunen har tillsammans med andra regionala aktörer ett gemensamt arbete i gång för att stärka det civila försvaret. Det arbetet fortsätter vi med.

Civila delen av totalförsvaret i fokus

Det svenska totalförsvarskonceptet har väckt intresse inom försvarsalliansen, liksom vårt arbete med individens beredskap inför kris och krig samt arbetet kring befolkningsskydd.

Det civila beredskapsarbetet inom Nato är en central utgångspunkt för den gemensamma försvarsförmågan. Arbetet syftar till att stärka samhällets förmåga att kunna motstå och återhämta sig från större störningar och kriser som till exempel en hybridattack, avbrott i kritisk infrastruktur, naturkatastrofer och ytterst ett väpnat angrepp. I grunden handlar det om att kunna upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner som tillgång till mat och vatten, vård, transporter, energi och kommunikation.

Hissar Natoflaggan vid stadshuset 

Den 11 mars, på den ceremoniella inträdesdagen, har Skövde kommun hissat Natoflaggan:

- Skövde kommun är en viktig pusselbit lokalt för det civila försvaret. Vi som samhälle går med i Nato, inte bara Försvarsmakten. Tillsammans värnar vi vår säkerhet, frihet och demokrati – därför flaggar vi i dag på den ceremoniella inträdesdagen, avslutar Theres Sahlström (M), kommunstyrelsens ordförande.