Igelstorps mötesplats för unga läggs ner

Kultur- och fritidsnämnden har idag beslutat att lägga ner Igelstorps mötesplats för unga, Contact. Bakgrunden till beslutet är att mötesplatsen under många år haft väldigt få besök och därmed medför en stor kostnad som i stället kan effektiviseras.