Inget samarbete med kritiserad badhusleverantör idag

Skövde kommun anlitade NCC som samarbetspartner för bygget av Nya Arena Skövde (badhus och foajé, möteslokaler, gym och bowlinghall). NCC anlitade i sin tur WeGroup, som då hette Weedo, för Arenabadet som stod klart i december 2009.

WeGroup är ett företag som planerar och bygger badhus på uppdrag av exempelvis kommuner. Företaget granskas just nu av Tv4. Flera svenska kommuner har anlitat WeGroup och i flera fall har badhusen blivit mycket mer kostsamma än beräknat. Tv4:s granskning visar att WeGroup använt sig av bland annat falska meriter och låga kostnadsberäkningar för att vinna upphandlingar. Granskningen visar bland annat på vikten av att i upphandlingar alltid kontrollera meriter och referenser.

Skövde kommun har inget samarbete med WeGroup i dag.

Bygget av Arenabadet på 00-talet

Kommunen ingick samarbetsformen partnering med NCC och Weedo inför byggandet av badhuset. Hela Nya Arena Skövde, där badhuset var en del, kostade 478 miljoner kronor. Kommunen anlitade också Weedo för managementtjänster, det vill säga daglig drift av badhuset från 1 januari 2009 till 30 juni 2010.

Under de år som Arenabadet har varit i bruk har kommunen upptäckt att delar i fastigheten inte stämmer överens med det som förväntats:

  • Fastigheten drar mer energi än vad kommunen kalkylerat med. Upptäcks år 2011. Kommunen sänkte energiförbrukningen med 15 procent under 2011 jämfört med 2010.
  • För låga reningsflöden av badvattnet (just nu 625 kubikmeter/timma renat flöde till bassängerna, men skulle ha varit 900 kubikmeter/timma). Reningsflödet påverkar vattenkvaliteten och begränsar hur många badgäster man kan ha per timma. Kommunen har försökt öka flödena.

 

När kommunen tittar tillbaka visar det sig att Weedo själva har varit med och besiktigat Arenabadet efter färdigställandet.

- Vi har under åren försökt att förbättra de delar som inte varit levererat så som det från början var tänkt. Vi vill nu ta fram ett projektdirektiv för att kunna göra fler förbättringar, säger tillförordnad fastighetschef Helena Gustavsson.