Internationella Romadagen

Den 8 april firas romernas internationella dag. Romerna är en av de nationella minoriteterna i Sverige.

Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. 

De blågröna färgerna i flaggan antogs vid en kongress i Bukarest redan 1933. För att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet har vidare konnotationer och symboliserar även vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden.

Källa: Delegationen för romska frågor. 

Vid kongressen 1971 antogs även den romska nationalsången "Gelem, gelem". Sångtext på svenska finns längre ner på sidan. 

Gelem, gelem

Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilem baxtale romensa
Ai romalen katar tumen aven
E caxrencar bokhale chavensar
”Aai romale, aai chavale”

Sas vi man bari familia
Mudardas la e kali legia
Saren indas vi romen vi romjen
Maškar lende vi ikne chavoren
”Aai romale, aai chavale”

Putar Devla te kale vudara
Te šaj dikhav muri familia
Palem ka žav lungone dromensar
Ta ka phirav baxtale romensar
”Aai romale, aai chavale”

Opre roma, ci i baxt akanak
Usten opre taj aven mansa sa e lumake roma
O kalo muj ta e kale jakha
Kamava len sar e kale drakha
”Aai romale, aai chavale”

Jag vandrade, jag vandrade

Jag vandrade, jag vandrade på de långa vägarna
Där mötte jag många lyckliga romer
Ah, romer säg; var kommer ni ifrån?
Med alla tält och hungriga barn
”Ai, romer, aj, ungdomar!”

Även jag hade en stor familj
De slaktades av Svarta legionen
Alla strök med, män såsom kvinnor
Och bland dem även alla barn
”Aj, romer, aj, ungdomar!”

Öppna, åh Gud, dina svarta portar
Låt mig se var mitt folk är
En dag går jag samma väg som de
Då går jag med de lyckliga igen
”Aj, romer, aj, ungdomar!”

Res er upp romer, tiden är nu inne!
Följs åt nu all världens romer
De svarta ansiktena med två svarta ögon
Åtrår dem som svarta söta druvor
”Aj, romer, aj, ungdomar!”

Sångtexter från: Trajosko Drom

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor cirka 50.000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. 

Läs mer på Delegationen för romska frågor.