Ett enigt KSAU fattade beslut. Maria Hjärtqvist (S), Johan Ask (S), Johan Rahmberg (kommundirektör), Theres Sahlström (M) kommunstyrelsens ordförande, Torbjörn Bergman (SP) och Ulrica Johansson (C).

Johan Rahmberg blir kommundirektör i Skövde kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har i dag, på delegation av kommunstyrelsen, fattat ett enigt beslut om att anställa Johan Rahmberg som kommundirektör i Skövde kommun. Rahmberg har sedan den 1 juni 2023 tjänstgjort som tillförordnad kommundirektör.

- Jag är glad att Johan vill ta sig an uppdraget som kommundirektör och tillsammans med sina medarbetare göra verkstad av politikernas beslut, säger Theres Sahlström, ordförande i kommunstyrelsen. Vi ska tillsammans arbeta i visionens riktning och förverkliga drömmar och få Skövde att växa. En styrka är att Rahmberg har fått prövas i uppdraget under en period.  
 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott står enigt bakom tillsättandet av Johan Rahmberg, som kommundirektör. Förtrogenhet med verksamheten, förtroende i samhället, hos politiken och bland medarbetare är jämte ett gott hjärta för Skövde några av de kvaliteter som utgör grund för den bedömningen, säger Torbjörn Bergman, oppositionsråd. 

- Jag har fått prova på jobbet ett tag som tillförordnad och trivs i rollen säger Johan Rahmberg. Jag kan organisationen efter 30 år inom kommunen och känner till möjligheterna och utmaningarna som vi har att förhålla oss till. Det ska bli kul att fortsätta bidra till Skövde kommuns och Skaraborgs utveckling. 

Fackliga parter är eniga och ställer sig bakom tillsättningen. Det har varit en intern rekryteringsprocess utifrån behovet i verksamheten. Johan Rahmberg tillträder tjänsten omgående.