Kommundirektör Björn Söderlundh lämnar sitt uppdrag

Björn Söderlundh och kommunstyrelsens arbetsutskott genom Theres Sahlström har haft en dialog och är överens om att han lämnar sitt uppdrag som kommundirektör i Skövde kommun.

— Björn är en erfaren och kompetent ledare med starka sidor bland annat inom ekonomistyrning och koncernutveckling. Vi har tillsammans haft en konstruktiv dialog kring Skövde kommuns utveckling. Vi i kommunledningen ser att Skövde är i en utvecklingsfas där vi framöver har behov av ett annat ledarskap säger Theres Sahlström. Ibland får man konstatera att matchningen inte blir 100 procent rätt.  

— Jag har valt att inte vara en del i det fortsatta arbetet. Jag önskar Skövde kommun allt gott i fortsättningen, säger Björn Söderlundh. 

Beslutet om överenskommelsen togs på måndagen under ett extrainsatt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommundirektören har 3 månaders uppsägningstid samt 3 månades avgångsvederlag enligt anställningsavtalet. Sista anställningsdag är den 31 augusti. Arbete pågår för att utse tillförordnad kommundirektör.   

— Vi uppskattar Björns insats för Skövde och Skaraborg och vi önskar honom ett varmt lycka till i kommande uppdrag.