Kommunen höjer säkerheten i stadshuset

Det är en samlad bedömning som ligger till grund för beslutet om att höja säkerheten i stadshuset. Det finns inget hot mot stadshuset specifikt. Åtgärderna handlar både om beteendeförändringar hos de som har sin arbetsplats i stadshuset och förändringar kring det fysiska tillträdet till lokalerna för besökare, så kallat skalskydd.

- Förändringarna införs stegvis med åtgärder på både kort och lång sikt. Jag har tillsammans med tillförordnad kommundirektör och stadshuschef gjort en samlad bedömning av omvärldsläget. Det handlar dels om Säkerhetspolisens bedömning från augusti om terrorhotnivån, dels ett ökat hat och hot mot politiker och tjänstepersoner både nationellt och regionalt samt rutiner i stadshuset som vi internt behöver se över, säger säkerhetschef Niclas Muhrblom.

Förändringar börjar införas vecka 38. Det handlar då bland annat om tillfälliga avspärrningar inne i stadshuset som gör det tydligt var man som medarbetare eller gäst har tillträde och att besökare blir upphämtade i entrén när man har ett bokat möte. Rutiner som gäller för stadshuset, så som tillträde och att man möter upp sina gäster, kommer också att ses över. På längre sikt ska stadshusets inre entré byggas om så att bara behöriga har tillträde till lokalerna och besökare kommer på sikt att behöva anmäla sin ankomst och registrera sig.

- Det är vanligt hos många organisationer och företag idag att man anmäler sig som besökare och bär en besöksbricka under sitt besök. Stadshusets kontaktcenter är fortfarande öppet för allmänheten och ska fortsätta att vara det. Det är tillträdet till anställdas arbetsmiljö; kontor, korridorer, gemensamhetsutrymmen och mötesrum, som nu bara våra medarbetare i stadshuset ska ha tillgång till, avslutar Niclas.