Kungörelse Länsstyrelsen: Solenergianläggning Skövde och Hjo kommun - rättelse

Miljöprövningsdelegationen har den 2 maj 2024 gett Korsberga PV AB (org.nr. 559405-5484) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till anläggande och drift av solenergianläggning.

Tillståndet gäller fastigheterna Skövde Djursätra 2:18, 3:14, 3:20, 4:2, 4:4, 5:2, Skövde Värsås-Kivenäbben 1:6, 1:10, 2:1, Skövde Bruntorp 5:1, 5:3, Hjo Ekåsen 2:1, Hjo Hamrum 7:1 och Hjo Hamrum 12:1 inom kommunerna Hjo och Skövde.

Solenergianläggning, Hjo och Skövde kommuner | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Rättelse: 

Det beslutade verksamhetsområdet omfattar fler fastigheter än vad som angavs i ursprungsbeslutet. Samtliga fastigheter som omfattas av beslutet är: Skövde Djursätra 1:4, 1:28, 2:18, 3:2, 3:14, 3:20, 4:2, 4:4, 5:2, Skövde Värsås-Kivenäbben 1:6, 1:10, 2:1, Skövde Bruntorp 5:1, 5:3, Hjo Ekåsen 2:1, Hjo Hamrum 7:1, 12:1 och Hjo Karstorp 1:2.

Solenergianläggning, Hjo och Skövde kommuner, rättelse enligt 36 § förvaltningslagen | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)