Flera myndigheter samverkar under totalförsvarsövningen i Skövde.

Lyckad totalförsvarsövning i kommunen

Under torsdagen och fredagen övade kommunen totalförsvar inom ramen för Aurora 23 tillsammans med Försvarsmaktens ammunitions- och minröjningscentrum Swedec, Polisen, Räddningstjänsten Skaraborg och Västra Götalandsregionen genom Skaraborgssjukhus.

På torsdagen övade man på övningsfältet i Hasslum, det var en raserad byggnad, brand, masskadeutfall och oexploderad ammunition. På fredagen flyttade övningen till Kyrkparken i centrala Skövde, där scenariot var en handgranat mitt i parken som förbipasserande upptäckt och som sen oskadliggjordes.

Grunden för svensk krishantering är samverkan. Det gäller samverkan mellan olika myndigheter och kommuner likväl som samverkan mellan företag och frivilligorganisationer. Och inte minst samverkan mellan människor. Ingen kan ensam avvärja eller hantera en kris.

- Under ett antal år har vi i de olika myndigheterna övat styckevis och delt. Denna vecka har vi haft förmånen att få öva tillsammans på ett mycket bra sätt, inte minst med våra ledningsfunktioner. Vi har under veckan insett att vår samlade förmåga fungerar mycket bra tillsammans. Även om vi har fått kvittens på att mycket har fungerat bra har vi också hittat utvecklingsbara områden som vi nu fortsatt ska utveckla tillsammans. Jag vill också passa på att tacka alla inblandade i denna övningsserie för allt engagemang som lagts för att kunna genomföra denna, säger räddningschef Robert Zeidlitz.

- Att ha övat tillsammans här i Skövde under ett antar dagar har varit mycket inspirerande. Jag tänker på det engagemang och den vilja som funnits såväl vid planering som vid genomförande. Kommunen, polis, ambulans, räddningstjänst och andra aktörer som deltagit har verkligen tagit uppgifterna på stort allvar och tillsammans har vi genom övning och bra attityd bidragit till ett starkare och mer robust totalförsvar, säger major Tomas Wikström.