Magnus Schedin

Ny sektorchef Vård och omsorg

Magnus Schedin blir ny sektorchef inom sektor Vård och omsorg i Skövde kommun. Han kommer närmast från en tjänst som socialchef i Falköpings kommun. Efter över 30 år inom kommunal socialtjänst och hälso- och sjukvård finns en genuin kunskap och erfarenhet inom området. Magnus har arbetat både inom Karlstads kommun och Skaraborgs kommunalförbund.

- Jag är jätteglad att Magnus har valt att komma till oss i Skövde och ta över stafettpinnen när nuvarande sektorchef gå i pension i sommar. Magnus mångåriga erfarenhet på området i kombination med den kompetens som finns inom sektorn kommer borga för en fortsatt utveckling, säger Björn Söderlundh, kommundirektör Skövde kommun.

- Jag ser fram emot att börja i Skövde och jag känner kommunen som en välskött organisation, säger Magnus Schedin. Jag vill fortsätta det arbete som är påbörjat med digitalisering, kompetensförsörjning och samverkan med andra organisationer, inte minst Högskolan i Skövde.

Magnus Schedin tillträder tjänsten den 21 augusti.

För mer information

Magnus Schedin 0515-88 53 36
Björn Söderlundh 0500-49 80 00