Positivt besked från Kriminalvården om att etablera sig i Skövde

Kriminalvården utreder möjligheten att inrätta ett häkte i Skövde. Förutom att det ökar häkteskapaciteten i regionen så ger närheten till Skaraborgs tingsrätt fördelar. Ett nytt häkte gör även att myndighetens transporttjänst behöver utöka. Sammantaget kan satsningen ge cirka 190 arbetstillfällen.

Enligt ett första beslut av Kriminalvårdens generaldirektör så utreds nu möjligheten att skapa ett nytt häkte i Skövde. Till det kommer också lokaler för Kriminalvårdens transporttjänst, Nationella transportenheten. Planen är att det ska vara ett häkte med 100 till 150 platser.

– Det är väldigt glädjande att Kriminalvården utreder möjligheterna att etablera sig i Skövde kommun, säger Theres Sahlström, kommunstyrelsens ordförande. Jag välkomnar beskedet om en ny myndighetsaktör i kommunen som skapar nya arbetstillfällen.

Fredrik Lundberg, chef för Kriminalvårdens region Väst, ser flera fördelar med att inrätta häktesverksamhet i Skövde.

– Förutom att vi nästan kan fyrdubbla antalet häktesplatser, så är det också bra att vi kommer närmare Skaraborgs tingsrätt. Även Polisområde Skaraborg utgår från Skövde. Det pågår också en stor utbyggnad av anstaltsverksamheten i Mariestad, och på det här sättet minskar vi rekryteringstrycket där och ökar våra möjligheter att kompetensförsörja ett större häkte, säger Fredrik Lundberg.

Inriktningen är att ett häkte i Skövde ska stå klart 2027. Just nu undersöker Kriminalvården olika alternativ för var det eventuellt kan placeras.