Övervakningskamera som sitter på husvägg

Positivt besked om kamerabevakning i centrala Skövde

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har meddelat att Skövde kommun får tillstånd att sätta upp kamerabevakning på några utvalda platser i centrala Skövde.

Övervakningen tillåts på helger klockan 22.00-05.00 samt juldag och nyårsafton. Det handlar framför allt om platser där det enlig aktuell brottsstatistik varit stökigt och begåtts brott såsom misshandel och narkotikabrott. De platser som Skövde kommun beviljats tillstånd för är Hertig Johans gata 2–16, Hertig Jo-hans torg, Storgatan 12a–12b, Rådhusgatan 1–10, Sandtorget 1–3 delar av Staketgatan, S:t Sigfrids gata 1–12a, Långgatan 15–21.

– Detta är ett led i att förebygga och förhindra brott och ordningsstörningar. Vi har ansökt om och fått tillstånd att börja med kameraövervakning på platser som varit lite extra stökiga. Nu ska vi arbeta vidare och se hur vi kan genomföra detta med omtanke om människor integritet, säger Theres Sahlström, kommunstyrelsens ordförande.

Endast fasta kameror

I tillståndet från IMY får kameraövervakningen endast ske med fasta kameror och på ett antal platser som kommer att vara tydligt uppmärkta med information. Det finns tydliga regler om informationsplikt vid kameraövervakning bland annat för att värna den personliga integriteten för de personer som vistas inom bevakat område.

– Det handlar inte om att bevaka i realtid med ljud och bild utan inspelning av rörlig bild. Materialet kan vara till stor hjälp både för att förebygga brott men också vid brottsutredningar, säger Linda Zetterberg, säkerhetssamordnare i Skövde kommun.

Ärendet bereds

Nu påbörjas en process med hur beskedet från Integritetsmyndigheten ska hanteras. Först ska tillståndet gås igenom och analyseras av tjänstepersoner för att se vad det får för konsekvenser och hur genomförandet ska gå till väga. Kommunstyrelsen kommer sedan att bereda ärendet.