Skövdebornas visionsdrömmar

Under SM-veckan förvandlades julkulan på Hertig Johans torg till en drömkula. Där kunde besökare bidra med sina drömmar om framtidens Skövde. Även förskolor och förskoleklasser var inbjudna att lämna sina bidrag i form av teckningar. Aktiviteten med drömkulan var ett led i arbetet med Vision Skövde 2040 där drömmar är ett viktigt inslag.

Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!

Syftet med aktiviteten var att på ett enkelt sätt skapa delaktighet kring visionen. Vi fick in cirka 500 drömmar och cirka 100 drömteckningar. Av teckningarna gjorde vi en utställning i stadshuset som kunde besökas under vecka 8-10. Resten av drömmarna har vi nu sammanställt i en bruttolista som blir inspiration i det fortsatta visionsarbetet.

Här följer en sammanfattning av bidragen uppdelat i några ämnesområden:

Utveckling av centrum

Allra störst engagemang bland drömmarna handlar om utveckling av centrum. Många vill ha mer liv på torget med torgmarknad, uteserveringar och aktiviteter/evenemang som musik, dans och teater. Någon kallar torget för ” vårt gemensamma vardagsrum” vilket skulle kunna spegla känslan man önskar. Flest drömmar inom detta område handlar dock om att ha regelbunden torghandel.

Infrastruktur och byggnation

Inom det här breda området kan man se tydliga åldersskillnader på drömmarna. Många äldre drömmer om en billigare tillvaro och då handlar det främst om att man vill ha fri parkering och gratis buss för de över 65 år. Den allra vanligaste drömmen för de yngre gäller lekplatser av alla de slag. Det handlar om fler och större lekplatser och gärna temalekplatser med inspiration från dinosaurier, prinsessor eller Pokémon.

Kultur och fritid

Inom kultur- och fritidsområdet finns det många olika drömmar. Det handlar om allt från längre slalombacke, utomhuspooler, fler utegym och fler idrottshallar till fler kulturevenemang och fler fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Gemensamt för detta område är en önskan om det ska finnas något för alla åldrar.

Handel, restaurang och nöje

Många drömmer om ett utökat utbud av affärer, restauranger och nöjen. Till exempel skulle IKEA, KFC och andra kända varumärken, enligt drömmarna, välkomnas med öppna armar. Några drömmer om ett zoo och en nöjespark i staden. Gemensamt för drömmarna inom det här området är att man vill ha mer än det som finns idag.

Skola och annan utbildning

De drömmar som lämnats in med koppling till skola, förskola och annan utbildning handlar om många olika saker. Några önskar fler skolor och stimulerande utemiljöer i kommunen, andra önskar mer personal och resurser. Några vill ha en mer anpassad skola utifrån olika behov, ytterligare några vill förändra skolmaten på något sätt.

Den här sammanställningen visar ett axplock av de cirka 500 drömmar vi fick in i drömkulan. Vi har försökt återge de vanligast förekommande drömämnena i kortare ordalag för att ge en bild av vad som engagerar Skövdeborna. Drömmarna kommer att förmedlas till politiken, olika sektorer inom kommunen men även till andra berörda aktörer där de kan inspirera i arbetet mot Vision Skövde 2040.

Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!