Vinnare av likabehandlingspriset 2023

Vinnare av likabehandlingspriset 2023 – möjliggör äldreomsorg för finsktalande Äldreboende Ekedal inom Sektor vård och omsorg har tilldelats 2023 års likabehandlingspris för kompetenshöjande insatser för att möjliggöra äldreomsorg för finsktalande medborgare i Skövde kommun.

Priset delades ut i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 11 december. Enhetschef Ingela Fagerström tog emot priset och berättade om arbetet som bedrivs på Ekedal. Avdelningen har vunnit 30,000 kr vars syfte är att användas för fortsatt positiv utveckling inom området. Johan Ask, Ordförande i arbetsgivarutskottet, överlämnade priset tillsammans med Ulrica Johansson, vice ordförande i arbetsgivarutskottet.

Juryn anser att äldreboendet Ekedal på ett föredömligt sätt arbetat för likabehandling i flera perspektiv, dels genom att ge finsktalande brukare möjlighet att göra sig förstådda på sitt modersmål, dels genom att personalen har kontinuerligt fått kompetenshöjande insatser i finska språket. Detta innebär en ökad trygghet och likabehandling för såväl personal som brukare.

Stort grattis Ekedal!