Kan mitt barn vara i förskola/skola då annan person i hushållet provtagits för Covid-19 och väntar på provsvar?

Friska barn, ungdomar och vuxen i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. Detta gäller även i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Personen som har tagit provet ska stanna hemma i väntan på sitt provsvar.

Datum