Vi har konstaterad smitta i hushållet. Ska mitt barn stanna hemma?

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb om vad som gäller vid konstaterad smitta i familjen.

Om du som vårdnadshavare själv är sjuk och inte kan ta hand om ditt barn.
Om barnet inte kan vara hemma är vårdnadshavare ansvarig för att se till att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt för att undvika smittspridning. Detta gäller oavsett om vårdnadshavaren har symtom eller inte. Även förskoleverksamheter har ett ansvar för att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Det innebär att ett avstånd om minst två meter ska hållas mellan personal och den som lämnar och hämtar, och att det sker utomhus. 

När får barnet/eleven återgå till förskola/skola?
Förhållningsregler för både den som är smittad och personer i samma hushåll finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation” respektive ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter” för att få den senast uppdaterade versionen.

Datum