Gäller förbudet mot allmänna sammankomster, med över 50 personer, i skolan och förskolan?

Förbudet om allmänna sammankomster gäller inte skolan eller förskolan. Förbudet innebär alltså inte att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att förskolor och grundskolor ska hållas stängda. Men förbudet är tänkt att fungera som en norm.

Skolverkets webbplats kan du läsa mer om hur det här kan påverka delar av skolans verksamhet, till exempel skolrestaurang, aula och andra gemensamma utrymmen i skolan.

Datum