Hur blir det med skolavslutningsfesten "Sista natten med gänget" för årskurs 9?

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och covid-19 samt nationella riktlinjer om att sammankomster på över 50 personer inte får genomföras, ställs ”Sista natten med gänget” in. Beslutet fattades av Skaraborgs skolchefsnätverk den 3 april. ”Sista natten med gänget” är en drogfri skolavslutningsfest på Skara Sommarland som årligen arrangeras för alla avgångselever i årskurs nio. 

Datum